Zwroty

Jako konsument oraz przedsiębiorca działający jako jednoosobowa działalność gospodarcza (o ile twoja działalność nie jest bezpośrednio związana z przedmiotem umowy) w przypadku zawarcia umowy na odległość, masz prawo odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towaru zakupionego przez spółki prawa handlowego.

Bieg 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy sprzedaży liczony jest od dnia otrzymania towaru – w wyliczeniach nie bierzemy pod uwagę dnia dostawy.

Aby dokonać zwrotu zakupionego towaru, poinformuj o tym fakcie sprzedawcę, pisząc na adres: info@epiclight.eu. Po ustaleniu wszelkich formalności, w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy, musisz odesłać towar na własny koszt. Odsyłany produkt musi być zapakowany w odpowiedni sposób, tak aby produkt dotarł do nas nieuszkodzony. Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.

Adres, na który należy zwrócić odsyłany towar:
Epic Light, RHT Sp. z o.o., ul. Lubocka 9, 31-766 Kraków, tel. 572 159 158

Zwrot pieniędzy za dokonane płatności otrzymasz niezwłocznie (najpóźniej do 14 dni), po otrzymaniu przez nas zwracanego towaru.

Prawem zwrotu towarów nie są objęte towary wyprodukowane na zamówienie, według specyfikacji klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.