Gwarancja

Jako konsument oraz przedsiębiorca działający jako jednoosobowa działalność gospodarcza (o ile twoja działalność nie jest bezpośrednio związana z przedmiotem umowy) masz prawo złożyć reklamację w ramach rękojmi z powodu wad fizycznych i prawnych w terminie 2 lat od daty wydania towaru. W przypadku spółek handlowych okres gwarancji wynosi 1 rok od daty wydania towaru. Jeżeli stwierdzisz wadę produktu, masz prawo domagać się naprawy, obniżenia ceny, wymiany towaru na nowy albo odstąpienia od umowy.