Polityka prywatności, przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies

Niniejsza polityka prywatności, przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies strony internetowej i portali społecznościowych marki Epic Light, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Google Ad Words, Facebook Pixel w związku ze składaniem zamówień, korzystaniem przez Użytkowników ze strony internetowej epiclight.eu. oraz portali społecznościowych marki Epic Light.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator –  Rolhut Sp. z o.o., ul. Wąwozowa 34B, 31-752 Kraków, NIP: 6780052204,
  e-mail: info@epiclight.eu
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem epiclight.eu oraz epiclight.pl
 3. Portale społecznościowe  – portale, na których marki Epic Light prowadzi własne strony marki: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn.
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi podając dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, wystawienia faktury (również faktury proforma) lub dokonania płatności.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona poprzez akceptację oświadczenia podanego na formularzu zamówienia.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej na odległość. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (szczególnie podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń.  
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach kontaktu z firmą pod adresem e-mail:info@epiclight.euprzetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia.
 7. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim, agencjom marketingowym), z którymi zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych.  
 8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  b) Ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną
  c) Ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§ 3
Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
a) prawo dostępu do danych
b) prawo do poprawienia danych
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d) prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych
e) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.  

W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: info@epiclight.eu

§ 4
Informacje gromadzone poprzez stronę internetową epiclight.eu

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  a) Google Analitycs – stosowane w celu analizowania statystyk strony internetowej
  b) Google AdWords – stosowane w celu zarządzania i optymalizacji reklamy w Google
  c)Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku oraz Instagramie.
 9. Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 10. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 8 będzie zoptymalizowanie strony internetowej, jej treści oraz oferty produktów do potrzeb Użytkownika.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 5
Informacje gromadzone poprzez portale społecznościowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest, You Tube. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 6
Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń strony internetowej,
 4. realizacji umów zawartych za pomocą strony internetowej (realizacji zamówień złożonych w sklepie)
 5. a także w celach statystycznych i marketingowych a zawłaszcza wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa) jak również kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej i sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies prosimy kierować na adres: info@epiclight.eu